Proteomics Core Laboratory Contact Information


CONTACT INFORMATION

Jin-Xiong She, PhD 
Director 
jshe@.augusta.edu 
(706) 721-3410 (Office)

Wenbo Zhi
wzhi@.augusta.edu
(706) 721-0601
Fax: (706) 721-7672

John Nechtman
Manager 
(706) 721-0601 
jnechtma@.augusta.edu

Eric Miller
emiller@.augusta.edu
(706) 721-0601
Fax: (706) 721-7672