The CREW 2019-2020


Chairmen

chairmen2019

  

photo of Ziah Bryan
Ziah Bryan


Traditions Chairperson
photo of Kia Ware
Kia Ware


Traditions Chairperson
photo of Grace Vyukusenge
Grace Vyukusenge


Traditions Chairperson
photo of Faith Roh
Faith Roh


Traditions Chairperson
photo of Savannah Bailey
Savannah Bailey


Special Events Chairperson
photo of Ariyan (JaNae) Marzell
Ariyan (JaNae) Marzell


Special Events Chairperson
photo of Harmony Osgood
Harmony Osgood


Recurring Chairperson
photo of Renee Wray
Renee Wray


Recurring Chairperson