Proteomics Core Laboratory Contact Information


 

Contact Information

Jin-Xiong She, PhD
Director
jshe@.augusta.edu
(706) 721-3410 (Office)

Wenbo Zhi
wzhi@.augusta.edu
(706) 721-0601
Fax: (706) 721-7672

John Nechtman
Manager
(706) 721-0601
jnechtma@.augusta.edu

Eric Miller
emiller@.augusta.edu
(706) 721-0601
Fax: (706) 721-7672