Lab Personnel

Dr. Liu

 

Zhiping Liu, PhD
zliu@augusta.edu
Senior Postdoctoral Fellow

 

 

 

 

 


Dr. Qiuhua Yang

 

Qiuhua Yang, PhD
qiyang@augusta.edu
Postdoctoral Fellow

 

 

 

 

 


Jiean Xu

Jiean Xu, PhD
jiexu@augusta.edu
Postdoctoral Fellow

 

 

 

 

 

 


Qian Ma

 

Qian Ma
qma@augusta.edu
Visiting Scholar

 

 

 

 

 


Xiaoxiao Mao

 

Xiaoxiao Mao
xmao@augusta.edu
Visiting Scholar