Titus HJ Huisman Hemoglobinopathy Laboratory


 

Titus HJ Huisman Hemoglobinopathy Laboratory

989 St. Sebastian Way, EF-201 
Augusta, GA 30912
Phone: (706) 721-9640
Fax: (706) 721-9637

 

 niren patel

Niren Patel, MBBS


Lab Manager


npatel@augusta.edu

 lina zhuang

Lina Zhuang , MD


Research Associate


lzhuang@augusta.edu

 changdan liu

Changdan Liu, MD


Research Associate


cliu@augusta.edu